Vapaaehtoisten merkitys palon sammuttamisessa

Palveluiden keskittäminen on johtanut siihen, että virallisia pelastuslaitoksia löytyy yhä harvemmalta paikkakunnalta. Siksi myös vapaapalokunnan merkitys pelastustehtävissä on korostunut. VPK eli vapaapalokunta löytyy nykyäänkin lähes jokaiselta paikkakunnalta ja monessa pienemmässäkin kylässä on oma vapaapalokunta. Vapaapalokunnan toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja vapaaehtoiset auttavatkin usein lähialueiden pelastustehtävissä, kuten tulipalojen sammuttamisessa. VPK järjestää usein myös monenlaista muuta toimintaa lähialueiden asukkaille. Tarjolla on esimerkiksi nuorisojaosto alle 17-vuotiaille. Nuorisojaostossa lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan tulenkäsittelytaitoja, sammutustaitoja ja ensiaputaitoja. VPK onkin hyödyllinen harrastus myös nuorille. Lisäksi VPK:t järjestävät erilaisia kursseja kaikille pelastus- ja ensiaputaidoista kiinnostuneille. Monella paikkakunnalla VPK järjestää myös tulityökorttikursseja. Tärkein tehtävä VPK-toiminnalla on kuitenkin turvallisuustilanteen parantaminen paikkakunnalla. VPK:t nimittäin avustavat pelastuslaitosta tulipalojen sammutuksessa ja muissa pelastustehtävissä. VPK:n joukot saattavat ehtiä joskus paikalle jo ennen varsinaista pelastuslaitosta.

Hälytysrinki pelastaa syrjäseuduilla

Kun tulipalo sattuu kaukana suurista kaupungeista tai kuntakeskuksista, voi pelastuslaitoksen saapumisessa palopaikalle mennä aikaa. Tällöin ovat onneksi apuna vapaaehtoiset, jotka koostuvat usein paikallisista ihmisistä, jotka ovat säännöllisesti mukana VPK:n toiminnassa. Vapaapalokunnilla on usein itsellään pienempien palojen sammuttamiseen vaadittava kalusto, ja toisinaan käy jopa niin onnellisesti, että pienemmät tulipalot saadaan sammutettua pelkästään vapaaehtoisten voimin, eikä pelastuslaitoksen palomiehiä edes paikalla tarvita välttämättä. Toki pelastuslaitoksen pelastajien ja vapaapalokuntalaisten välillä on erojakin. Palkatut pelastajat ovat saaneet koulutuksen pelastusopistossa, ja heidän kalustonsa on VPK:n kalustoa parempaa. VPK:n vapaaehtoiset ovat hekin kuitenkin saaneet perusteellisen opastuksen sammutustöihin, joten he selviävät itsenäisesti monista tilanteista. Usein niin kutsuttuun hälytysrinkiin kuuluvat vapaaehtoiset ovat pitkään VPK:n toiminnassa mukana olleita paikallisia miehiä.

VPK:n toiminta on elintärkeää monille pienille paikkakunnille, mutta täysin niiden varaan ei pelastustyötä kuitenkaan voida laskea. Toisinaan hankaluuksia saattaa esiintyä, jos tulipalot sattuvat päällekkäin palkkatyön kanssa. Pelastustehtävät harvoin katsovat kelloa, mutta työnantajakaan ei aina katso hyvällä sitä, jos työntekijä käyttää koko työpäivän tai edeltävän yön palopaikalla tulipalon sammuttamisessa. Harvalla VPK:n toiminnassa mukana olevalla on mahdollisuutta panostaa pelastustoimintaan kaikkea vapaa-aikaansa, saati sitten työaikaansa. Siksi VPK:n toiminnan edellytys on, että toiminnassa on mukana tarpeeksi suuri määrä vapaaehtoisia, jotta toiminta ei muodostu liian kuormittavaksi yhdelle ihmiselle. Vapaaehtoisten suuri määrä takaa sen, että yhdelle ihmiselle hälytysvuoro osuu suhteellisen harvoin. Toisaalta tulipaloja ei etenkään pienellä paikkakunnalla tapahdu joka päivä, joten näissä tapauksissa pienempikin määrä vapaaehtoisia yleensä riittää.

VPK:sta täydentäviä resursseja

213VPK-toimintaa järjestetään paljon myös suurissa kaupungeissa ja isommissa kaupungeissa toimiikin samanaikaisesti useita vapaapalokuntia. Näistä kaupungeista löytyy toki yleensä myös pelastuslaitos, joka vastaa suurimmasta osasta pelastustehtäviä. Tästä huolimatta VPK:lla on suuri merkitys tulipalojen ja pelastustehtävien hoidossa myös suurissa kaupungeissa. Pelastuslaitoksen resurssit ovat lähes aina rajalliset. Suuret metsä- ja maastopalot vaativat paikalle joskus jopa satoja vapaaehtoisia. Myös suuret rakennuspalot vaativat paljon resursseja. Usein vapaaehtoiset tulevat paikalle valvomaan palon sammumista sen jälkeen, kun pelastuslaitoksen palomiehet ovat hoitaneet varsinaisen sammutustyön. Toisinaan suurten metsä- tai rakennuspalojen jälkivalvonta kestää jopa useita vuorokausia, eivätkä pelastuslaitoksen resurssit yleensä tähän riitä. Näissä tilanteissa vapaaehtoisten apu onkin todella kullan arvoista.

VPK:n vapaaehtoiset ovat pääosin miehiä, ja etenkin hälytysrinkiin kuuluvat ovat yleensä työn fyysisyyden vuoksi miehiä. Toiminta on kuitenkin sallittua myös naisille, ja naiset ovat muutenkin mukana vapaapalokuntien toiminnassa monin tavoin. Usein vapaapalokuntien naisjaostot vastaavat vapaaehtoisten muonittamisesta suurpalojen sattuessa. Koska palon jälkivalvonta voi vaatia vapaapalokuntalaisilta jopa useiden vuorokausien mittaista läsnäoloa, on myös muonituspuolesta huolehtiminen tärkeää. Satojen miesten ruokkimisesta tuskin selvittäisiinkään ilman vapaapalokuntien naisjaostoa. VPK:n toiminnassa saattaakin helposti olla koko perhe. Lapset ja nuoret nuorisojaostossa, naiset naisjaostossa ja miehet hälytysringissä. Vapaaehtoinen palokunta on vaativa harrastus sekä henkisesti että fyysisesti, mutta samalla se myös antaa paljon. VPK:n toiminta on osa entisajan yhteisöllistä yhteiskuntaa, jossa ihmiset itse kantoivat vastuuta lähiympäristöstään. Vapaapalokunta onkin hieno osoitus siitä, että yhteisöllisyys ei Suomessakaan ole kuollut, vaan yhä löytyy runsaasti ihmisiä, jotka uhraavat vapaa-aikaansa yhteiseen hyvään.