Kun tositoimet kutsuvat

Vapaapalokuntia löytyy eri puolilta Suomea ja ne pyörivät täysin vapaaehtoisten voimin. Vapaapalokunnat myös osallistuvat aitoihin hälytystehtäviin ja esimerkiksi pienillä paikkakunnilla vapaapalokunnat ovat elintärkeä lisäresurssi pelastuslaitokselle. Hälytysrinkiin kuuluvat VPK-palomiehet ovat siis mukana lähialueiden sammutustöissä siinä missä koulutetut ja palkatutkin pelastajat. He eivät tosin saa työstään palkkaa ja heidän koulutuksensa perustuu VPK-toimintaan. Toisinaan vapaaehtoisuus ja arkielämä ovat hankalasti yhteensovitettavissa. Miten järjestyvät esimerkiksi työt, kun tositoimet kutsuvat?

Joustoa vaaditaan

Avainasemassa vapaaehtoisuuden ja muun elämän yhteensovittamisessa on tietysti työnantajien asenne. Työnantajan joustohalukkuus riippuu tietysti työn laadusta ja työntekijän tehtävistä. Pienyrittäjän voi olla vaikeampi joustaa työntekijän suhteen, sillä korvaavia tekijöitä ei välttämättä löydy. Toisaalta myös työn luonne vaikuttaa. Kaupassa töissä oleva ei voi tehdä töitään myöhemmin tai etänä, vaan töissä on oltava työvuoron sattuessa. Toki myös työnantajissa on eroja. Osa on valmiita joustamaan ja ymmärtää VPK-toiminnan tärkeyden.

Työntekijä on tietysti velvollinen olemaan töissä sovittuna aikana, mutta useimpien työnantajien kanssa asia on sovittavissa. Tulipalot eivät katso kelloa, mutta ei niitä pienellä paikkakunnalla päivittäinkään satu. Useimmiten VPK:lla on lisäksi tarpeeksi vapaaehtoisia siihen, että sammutusvuorot kiertävät. Omalle kohdalle päivystysvuoro ei siis osu välttämättä kuin muutaman kerran kuukaudessa, joista niistäkään jokaisella kerralla sammutustöihin ei edes jouduta. Moni työnantaja lisäksi arvostaa työntekijää, joka tekee vapaaehtoistyötä näin tärkeässä järjestössä.

Omasta jaksamisesta huolehdittava

Kun tositoimet kutsuvat, on paikalle saatava pelastajia kellonajasta riippumatta. Moni vapaaehtoinen kokeekin velvollisuudekseen lähteä auttamaan, kun kutsu käy. Myös pelastajan kannattaa kuitenkin huolehtia omasta jaksamisestaan. Jos päivisin tekee täyttä työpäivää ja hälytystehtäviä osuu vapaa-ajalle useita peräkkäin, kannattaa kuunnella omaa vointiaan herkällä korvalla. Loppuunpalaminen vapaaehtoistyössä saattaa pahimmillaan vaarantaa oman toimeentulon. Pidä siis vapaaehtoisena huolta ensin itsestäsi ja auta vasta sitten muita.

Vapaapalokunnat ovat Suomen pelastustoiminnan tärkeä osa. Palkattuja pelastajia on niin vähän, että esimerkiksi suurpalojen jälkivalvonta jää täysin vapaaehtoisten harteille. Valtio onkin harkinnut, että VPK:laisten työnantajille maksettaisiin erillistä korvausta vapaaehtoisesta, jotta tämä pääsisi lähtemään tarvittaessa hälytystehtäviin jopa kesken työpäivän. Näin helpotettaisiin työnantajien asiaa ja vapaaehtoisetkaan eivät enää joutuisi ikävään ristipaineeseen. Varmasti sekä vapaaehtoiset että myös työnantajat ovat sitä mieltä, että VPK-toiminta on arvokasta.