Lapset mukaan VPK-toimintaan

VPK eli vapaapalokunta on monella paikkakunnalla suuri apu paloturvallisuuden parantamisessa. VPK:n jäsenet auttavat tulipalojen sammuttamisessa, ja etenkin syrjäseuduilla ja pienillä paikkakunnilla he voivat jopa säästää ihmishenkiä ehtimällä paikalle nopeammin kuin virallisen pelastuslaitoksen palomiehet. Nimensä mukaisesti VPK perustuu vapaaehtoisuuteen eikä toiminnasta makseta palkkaa. Kyseessä on usein harrastus, jossa ollaan oltu mukana jo lapsuudesta saakka. Usein VPK onkin koko perheen harrastus, ja vapaapalokunnat järjestävät monipuolisesti toimintaa kaikille vauvasta vaariin. Usein vapaaehtoisina palomiehinä työskentelevät ovat miehiä, mutta nykyään naisiakin näkee toisinaan pelastajan roolissa. Useimmiten naiset ovat kuitenkin huolehtineet erilaisten varainkeruukampanjoiden järjestämisestä, kuten myyjäisistä ja muista tapahtumista, joilla kerätään rahaa kaluston kunnossapitoon. Paljon toimintaa on kuitenkin tarjolla myös lapsille.

VPK on hyvä harrastus lapselle

VPK:n toimintaan pääsevät mukaan myös lapset ja nuoret. Lähes jokaisesta VPK-palokunnasta löytyy nuoriso-osasto, joka järjestää maksutonta ja säännöllistä toimintaa alle 17-vuotiaille nuorille. Monella paikkakunnalla VPK-toiminta on niin suosittua, että halukkaat joudutaan laittamaan jonotuslistalle. Pienillä paikkakunnilla tilanne on kuitenkin parempi, eikä jonoja harrastuksen pariin juuri ole. VPK:n nuorisojaosto järjestää toimintaa viikoittain, ja harjoituksissa lapset pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi tulen käsittelyä turvallisesti ja valvotuissa olosuhteissa. Lisäksi lapset pääsevät oman ikätasonsa mukaisesti kokeilemaan myös pienten palojen sammuttamista esimerkiksi vaahtosammuttimella, sammutuspeitteellä ja vesiletkulla. Myös muita harjoituksia, kuten savusukellusta ja ensiaputaitoja harjoitellaan säännöllisesti. Harjoitukset muuttuvat vaativammiksi ja vastuu kasvaa aina sitä mukaa kun lapselle tulee lisää ikää.

VPK-toiminnan suosion salaisuus piilee luultavasti siinä, että se opettaa lapsille ja nuorille hyödyllisiä taitoja, joista on hyötyä myös tosielämässä. Jokaisen ihmisen tulisi osata tarvittaessa toimia turvallisesti tulen kanssa ja pystyä sammuttamaan myös tulipalon alku. Myös ensiaputaidot ovat hyödyllisiä jo nuorille. Toki kouluissakin opetetaan toimintaa tulipalon sattuessa, mutta VPK-toiminnassa säännöllisesti mukana olevat nuoret oppivat toimimaan tulen parissa rutiininomaisesti. VPK on lisäksi täysin maksuton harrastus, minkä vuoksi mukaan pääsee lapsia ja nuoria täysin vanhempien varallisuudesta riippumatta. Vähävaraisen perheen lapsille VPK tarjoaa siis mahdollisuuden päästä mukaan harrastusporukkaan ilman taloudellisia panostuksia. VPK:hon pääsevät mukaan sekä pojat että tytöt, eikä mitään etukäteisvaatimuksia mukaan tulemiselle ole.

VPK:sta ammattilaiseksi

3kidsMonen pienen pojan ja miksei tytönkin unelma-ammatti on palomies tai kuten nykyisin sanotaan, pelastaja. Ammatti on kuitenkin vaativa sekä henkisesti että fyysisesti. VPK-toiminta on helppo tapa päästä tutustumaan pelastajan ammattiin jo lapsena. Lapsia ja nuoria ei tietenkään oteta mukaan hälytystehtäviin, mutta toiminnassa saa kuitenkin varsin hyvän käsityksen palokunnan ja pelastuslaitoksen toiminnasta. Siksi VPK-toiminta onkin hyvä vaihtoehto etenkin sellaisille lapsille, joita tämä vaativa ammatti kiinnostaa. Kaikki eivät tietenkään pelastajiksi päädy, ja moni VPK:ssa toiminut nuori onkin päätynyt aivan toiselle alalla, koska ammatti on osoittautunut niin raskaaksi. VPK:n kautta omia ammattihaaveita pääseekin tarkastelemaan realistisesti. Haaveille voi tietysti saada myös vahvistusta, ja osa VPK:ta harrastanut päätyykin hakemaan pelastusalan koulutukseen.

Toisaalta turhia paineita ei VPK:sta kannata ottaa. Vapaapalokunta on mukava ja hyödyllinen harrastus, jossa lapsi tai nuori saa varmasti samanhenkisiä ystäviä muista nuorista ja oppii lisäksi monia ihan arkielämässä tarvittavia taitoja. Nuoren ei siis tarvitse haaveilla pelastajan ammatista VPK-toimintaan liittyäkseen. Nuorisojaoston toiminnassa saa olla mukana 17-vuotiaaksi asti. Senkin jälkeen VPK tarjoaa monia mahdollisuuksia mukavaan harrastamiseen. Nuori voi täysi-ikäistyttyään liittyä mukaan esimerkiksi hälytysrinkiin, jonka kautta hän pääsee mukaan aitoihin sammutus- ja pelastustehtäviin. Jos päivystäminen hälytysten varalta ei ole mahdollista, on VPK:lla myös muuta toimintaa. Naistoimikunnat esimerkiksi vastaavat usein hälytysvalmiudessa olevien pelastajien muonittamisesta ja esimerkiksi myyjäisten järjestämisestä. VPK-toiminnassa voi siis olla mukana kaikissa elämäntilanteissa.